Kenaikan Pangkat Fungsional

SYARAT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

 1. Surat pengantar dari Kepala SKPK;
 2. Fotocopy sah SK CPNS dan PNS;
 3. Fotocopy sah SK pangkat terakhir;
 4. Fotocopy sah NIP baru;
 5. Fotocopy sah Karpeg;
 6. Fotocopy sah ijazah;
 7. Fotocopy sah PAK dan DUPAK 2 tahun terakhir;
 8. Fotocopy sah SKP 1 tahun terakhir.

----------------------------------------------------------------------------------------

SYARAT SK PENGANGKATAN PERTAMA FUNGSIONAL

 1. Surat pengantar dari Kepala SKPK;
 2. Fotocopy sah SK CPNS dan PNS;
 3. Fotocopy sah ijazah;
 4. Surat keterangan Aktif dari Kepala SKPK
 5. Fotocopy sah PAK dan DUPAK 1 tahun terakhir;
 6. Fotocopy sah SKP 1 tahun terakhir.

----------------------------------------------------------------------------------------

SYARAT PEMBEBASAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

 1. Surat pengantar dari Kepala SKPK;
 2. Fotocopy sah SK CPNS dan PNS;
 3. Fotocopy sah SK pangkat terakhir;
 4. Fotocopy sah NIP baru;
 5. Fotocopy sah SK Fungsional Pertama;
 6. Fotocopy sah PAK dan DUPAK 1 tahun terakhir;
 7. Fotocopy sah SKP 1 tahun terakhir;
 8. Fotocopy sah SK Pelantikan (bagi yang menduduki jabatan);
 9. Fotocopy sah SK Tugas Belajar dari Bupati (bagi yang melanjutkan tugas belajar di luar daerah).

----------------------------------------------------------------------------------------

SYARAT SK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU (INPASSING)

 1. Surat pengantar dari Kepala SKPK;
 2. Fotocopy sah SK CPNS dan PNS;
 3. Fotocopy sah SK pangkat terakhir;
 4. Fotocopy SK pindah/ SK mutasi jabatan;
 5. Fotocopy sah NIP baru;
 6. Fotocopy sah Karpeg;
 7. Surat keterangan aktif dari sekolah;
 8. Fotocopy sah Surat Izin Belajar dan Ijazah terakhir (bila nilai angka kreditnya tercantum dalam penyesuaian PAK);
 9. Fotocopy sah Penyesuaian Angka Kredit guru;
 10. Fotocopy sah SKP 1 tahun terakhir.

----------------------------------------------------------------------------------------

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL

 1. Surat pengantar dari Kepala SKPK;
 2. Fotocopy sah SK CPNS dan PNS;
 3. Fotocopy sah SK pangkat terakhir;
 4. Fotocopy sah NIP baru;
 5. Fotocopy sah Karpeg;
 6. Fotocopy sah SK Fungsional Pertama;
 7. Fotocopy sah SK Pembebasan Fungsional;
 8. Fotocopy sah SK Pelantikan terakhir (bagi yang menduduki jabatan);
 9. Fotocopy sah SK Tugas belajar (bagi yang telah menyelesaikan tugas belajar);
 10. Fotocopy sah SK Pemeberhentian Tugas Belajar (bagi yang telah menyelesaikan tugas belajar);
 11. Fotocopy sah Ijazah Tugas Belajar;
 12. Fotocopy sah PAK dan DUPAK 1 tahun terakhir;
 13. Fotocopy sah SKP 1 tahun terakhir.

Share this post

Pinterest
LinkedIn
WhatsApp